Archeologia Miejsca Pamięci KL Plaszow

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa-Fabryka Emalia Oskara Schindlera zaprasza na spotkanie poświęcone odkryciom archeologicznym na terenie KL Plaszow. Spotkanie odbędzie się niedzielę, 15 kwietnia o godz. 14.00 w Pauza in Garden przy ul. Rajskiej 12.

W trakcie niedzielnego spotkania zastanowimy się nad tym jak teren KL Plaszow wygląda obecnie. Archeologia jako jedna z metod badawczych przestrzeni poobozowej pozwala na częściową rekonstrukcje jego historii. Dzięki zrealizowanemu przez MHK projektowi badawczemu udało się ustalić m. in. ogólny plan obozu oraz stopień jego zachowania, tego jak materialne ślady przeszłości przetrwały w dzisiejszym krajobrazie. W trakcie prac wykorzystano m. in. metody nieinwazyjne (takie jak skaning lotniczy, badania geofizyczne, czy badania powierzchniowe) oraz badania wykopaliskowe. Dzięki naszej obecności w terenie w trakcie świadomego porządkowania będzie nam dużo łatwiej poznać teren, w którym byliśmy, ale też być może lepiej zrozumiemy to co obecnie się z nim stało.

Prowadzący: Kamil Karski-archeolog, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Pracownia Muzeum-Miejsce Pamięci na terenie byłego KL Plaszow
Data i godzina: 15 kwietnia, godz. 14:00-15:30
Miejsce: Pauza in Garden, Rajska 12

Uwaga – Przed spotkaniem należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/VOP8YJifVMLMVcjp