O NAS

English version below

Good Deeds Day (z ang. Dzień dobrych uczynków) to coroczne święto, którego ideą  jest niesienie dobra poprzez dobre uczynki dla innych i całej planety. Organizowane jest od 11 lat. Dotychczas wzięło w nim udział 2 mln zaangażowanych wolontariuszy z ponad 93 krajów.

W tym roku Polska także czyni dobre uczynki!

Good Deeds Day Polska to wydarzenie zainicjowane na terenie naszego kraju przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie – organizację, która zajmuje się zwiększaniem aktywności społecznej obywateli i tworzeniem warunków umożliwiających podejmowania działań w charakterze wolontariuszy.

Wizją całego wydarzenia jest czynienie społeczeństwa lepszym, bardziej otwartym na drugiego człowieka i jego potrzeby. Zależy nam na tym, by pokazać jak celebrować drobne uczynki na co dzień, ponieważ każdy dzień jest do tego dobry.

W tym wyjątkowym dniu poprzez zachęcenie ludzi do udziału w akcjach dobroczynnych na rzecz organizacji i placówek potrzebujących pomocy, realizujemy hasło towarzyszące Good Deeds Day Polska Razem dla wspólnego dobra!.

Dołącz do nas już 15 kwietnia 2018!


English

Good Deeds Day is a global day that unites people from over 93 countries to do good deeds for the benefit of others and the planet. Since 2007, millions of people from thousands of organizations and businesses join together every year to volunteer and do good.

This year Poland is also doing good deeds!

Good Deeds Day Polska is an event initiated in our country by Regional Volunteer Centre in Krakow – an organization which aim is to increase social activity of citizens and create conditions for taking action as volunteers.

The vision of whole event is making society better, more open to other people and their needs. We want to show how to celebrate minor deeds every day, because every day is good for that.

In this special day by encouraging people to participate in charity events for organizations and institutions in need of help, we realize the password associated with Good Deeds Day Poland Together for the common good!

Save the date and join us on 15th April!