Prace ogrodowe na ul. Parkowej

English version below

Kiedy: 15 kwietnia 2018

Gdzie: Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Parkowa, Kraków

Czas trwania: 10:00-14:00

Zadania: Wolontariusze pomogą podopiecznym placówki w wiosennych porządkach ogrodu – pielęgnacja grządek, sadzenie roślin.

O Organizacji: Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zapewnia obsługę sześciu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego ukierunkowanych na  pomoc dzieciom od urodzenia, dzieciom starszym i młodzieży, która wykazuje zaburzenia emocjonalne, zaburzenia w zachowaniu, zaburzenia psychiczne, zachowania depresyjne, problemy szkolne, problemy wieku dorastania (niemożność porozumienia się z rówieśnikami, rodzicami, rodzeństwem, dorosłymi) w tym  takim, które dokonywały prób samobójczych, a także małoletnim  dziewczętom w ciąży i małoletnim matkom, które częściowo lub całkowicie zostały pozbawione opieki rodziców lub opiekunów.

Jeśli chcesz pomóc jako wolontariusz przy tej akcji wypełnij formularz zgłoszeniowy, otrzymasz wówczas komplet informacji organizacyjnych!

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/G0AKn2m2GjzgVXfG2


English version

About:
The center administers service for six specialistic therapeutic daily care centers targeted to helping children from birth, older children, and youth, who have emotional disorders, behavioral disorders, mental disorders, depression behavior, learning disabilities, adolescence problems (inability to interact with peers, parents, siblings, adults) including those who attempted suicide as well as underage pregnant girls, underage mothers, who lost  parents’ or guardians’ custody and care.

Duties:

  • gardening work

Foundation needs:
Delivering approximately 20-30 garden plants by the organizer, which will be planted in prearranged and prepared spots. The type of plants will be agreed on at the organization meeting with the action coordinator.

About volunteers:
Over a dozen of wards from the center will be involved in the action. The volunteers will be asked to carry out necessary springtime work in the center’s garden.

Place: Centre’s garden at Parkowa 12 street in Cracow.

Date: 15th April 2017

Time: 10AM-2PM

Application form: https://goo.gl/forms/G0AKn2m2GjzgVXfG2