Spacer edukacyjny połączony ze sprzątaniem dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego Płaszów

English version below

Kiedy: 13.04.2018 r.

Gdzie: Teren dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Płaszów

Czas trwania: 14:30-16:30

Liczba wolontariuszy: 60

Dla kogo: zgłoszenia indywidualne, grupowe, osoby 16+

Zadania:
Akcja będzie miała formę spaceru edukacyjnego z ekspertami po terenie dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Płaszów połączony z porządkowaniem terenu. Akcja odbędzie się w ramach szóstej edycji Pamiętaj z Nami – dorocznego wydarzenia edukacyjnego organizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa od 2012 roku. Wydarzenie ma na celu przedstawienie historii drugiej wojny światowej poprzez jej popularyzację głównie wśród mieszkańców Krakowa. Tegoroczna edycja Pamiętaj z Nami poświęcona jest pamięci krakowskich Żydów i 75. rocznicy likwidacji getta w Krakowie.

Organizacja: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wraz z Muzeum Historii Miasta Krakowa Oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera.

Jeśli chcesz pomóc jako wolontariusz przy tej akcji wypełnij formularz zgłoszeniowy, otrzymasz wówczas komplet informacji organizacyjnych!

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/IkZeZVTxtP9ykmK03


ENGLISH VERSION

Educational walk combined with cleaning up of the former German concentration camp Płaszów.

When: 13.04.2018
Where: The area of the former German Nazi concentration camp Płaszów
Duration: 14:30-16:30
Number of volunteers: 60
For whom: Individual applications, people over 16 years old.
Mission: The action will take the form of an educational walk with mavens in the area of the former
German Nazi concentration camp Płaszów combined with the area ordering. The action will take
place as a part of sixth edition of Remember with Us – an annual educational event organized by
Historical Museum of the City of Krakow from 2012. The puropse of the event is presenation of II
World War history through its popularization mainly amoung Krakow habitancy. This year’s edition of
Remember with Us is dedicated to the memory of Jews from Krakow and 75th anniversary of
shutdown of Jewish ghetto.

About Organization: Management of the City Greenery in Krakow along with the Museum of the
History of the City of Krakow Oskar Schindler’s Enamel Factory Department.

If you want to help us as a volunteer during this event, please fill in the application form. Then you
will receive a full set of organizational information!

Application form: https://goo.gl/forms/IkZeZVTxtP9ykmK03