Wiosenne porządki na placu zabaw i w ogródku dla dzieci ze szkoły specjalnej

English version below

Kiedy: 11.04.2018 r. 

Gdzie: ul. Ułanów, Zespół Szkół Specjalnych

Czas trwania: kilka godzin

Liczba wolontariuszy: 5-6 osób

Dla kogo: zgłoszenia indywidualne, grupowe, wolontariat rodzinny; 

Zadania:
– przygotowanie dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych szkolnego ogródka,
– prace porządkowe na placu zabaw,
– spędzanie z uczniami czasu w ogrodzie,
– wspólne gotowanie z uczniami,

O Organizacji: Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Krakowie, której celem jest realizacja pomocy społecznej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz na rzecz osób przewlekle somatycznie chorych poprzez prowadzenie Domów Pomocy Społecznej. Ponadto Fundacja zajmuje się również prowadzeniem działalności oświatowej, edukacyjnej i dydaktyczno-wychowawczej poprzez prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych.

 Jeśli chcesz pomóc jako wolontariusz przy tej akcji wypełnij formularz zgłoszeniowy, otrzymasz wówczas komplet informacji organizacyjnych!

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/fVvdJ4VxBBRtnO9n2 


ENGLISH VERSION

Spring cleaning on the playground and Special School’s yard for children.

When: 11.04.2018

Where: Special Schools, st. Ułanów

Duration: several hours

Number of volunteers: 5-6 people

For whom: Individual and group applications, family voluntary service

Duties:

  • Preparation of school yard for students of Special School Complex,
  • Cleaning the playground,
  • Spending time with children in garden,
  • Cooking together with children.

About Organization: The Foundation for mentally disabled children, youth and adults in Krakow. Its
purpose is providing social service for children, youth and adults with intellectual disabilities, as
well as chronically somatically ill people by the running of Social Welfare Homes. Moreover the
foundation is engaged in organizing educational and didactic-educational activities through running the
Special Schools Group.

If you want to help us as a volunteer during this event, please fill in the application form. Then you will receive a full set of organizational information!

Application form:
https://goo.gl/forms/fVvdJ4VxBBRtnO9n2