Wiosenne porządki w ogrodzie przedszkola przy ul. Szopkarzy

UWAGA: w tym wydarzeniu nie przyjmujemy już zgłoszeń wolontariuszy – zachęcamy do wybrania pozostałych wydarzeń 🙂 

English version below

Kiedy: 15.04.2018 r. 

Gdzie: przedszkole przy ul. Szopkarzy

Czas trwania: kilka godzin

Liczba wolontariuszy: 10 osób

Dla kogo: zgłoszenia indywidualne, grupowe, wolontariat rodzinny; 

Zadania:
– Wygrabienie trawników, usunięcie suchych liści, gałęzi, pozostałości roślin z ubiegłego roku
– Wykoszenie trawników, zamiecenie podjazdu i chodników
– Uporządkowanie placu zabaw obejmujące wyczyszczenie pokrywy na piaskownicę oraz innych sprzętów znajdujących się w ogródku
– obsadzenie rabatek sezonowymi kwiatami

Organizacja: SOSW pn. ,,Centrum Autyzmu I Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie jest to placówka obejmująca całościowym oddziaływaniem terapeutyczno – edukacyjnym uczniów z autyzmem oraz pokrewnymi niepełnosprawnościami. Uczniowie Centrum Autyzmu to dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 roku życia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w normie intelektualnej lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Na terenie Ośrodka działa również przedszkole oraz zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który obejmuje opieką dzieci od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego.

Jeśli chcesz pomóc jako wolontariusz przy tej akcji wypełnij formularz zgłoszeniowy, otrzymasz wówczas komplet informacji organizacyjnych!

Formularz zgłoszeniowy:
https://goo.gl/forms/lNp5dXFlwsdzUjiy2


English version

About:

It is a center that provides comprehensive therapeutical and educational care for students with autism and related disorders. Students of The Center are children and youth in the age of 3 to 25 with disorders related to autism, including those with mild and severe cases of intellectual disabilities. In The Center there is a nursery school and a center of early support of children’s development, which provides care from birth in order to prepare for school.

Duties:

Springtime cleaning in the garder of the nursery in Szopkarzy 8 street including:

  • raking lawns, removing dried leaves, branches and plants from the previous year.
  • Optional lawn mowing
  • Sweeping driveway and pavements
  • Cleaning the playground and its equipment
  • Optional flower planting

Garden requires a lot of work, however, as The Center, we will be grateful for any, even smallest, amount of effort.

About volunteers:

Students and workers of The Center of Autism and Development Disorders, students’ parents – about 50 people.

Remarks:

Due to gardening work specific, it is difficult to estimate the exact number of people directly involved in the action.

Place:

The Center (Szopkarzy 8 street in Cracow)

Date:

15th April 2018

Time:

Few hours