Zbiórka artykułów higienicznych dla mieszkańców DPS-u dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie

Zbiórka dotyczy najpilniejszych przedmiotów higieny osobistej: pieluszki tetrowe oraz dezodoranty, antyperspiranty dla podopiecnych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie

Rzeczy można przynosić przez cały tydzień:  09-14.04.2018 r.
Gdzie:  Łąka Spotkań, ul. Sienna 5
W godzinach: 16:00-20:00 lub w pozostałych godzinach w portierni na parterze
Dla kogo: zgłoszenia indywidualne, grupowe

DODATKOWO: 11 kwietnia można pieluszki i dezodoranty przynieść bezpośrednio do DPSu oraz na miejscu spędzić czas z podopiecznymi:
-wyjście na spacer
-gry, zabawy

Wcześniej należy się zgłosić poprzez formularz: https://goo.gl/forms/xtHXwFXGcp7yBhqu2 

Organizacja:  Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie udziela wsparcia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osobom dorosłym przewlekle somatycznie chorych poprzez podejmowanie specjalistycznych, profesjonalnych działań z zakresu pomocy społecznej i integracji. Fundacja prowadzi Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, Dom Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych, Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Ludwika Jerzego Kerna. Organizują w ramach swojej działalności imprezy integracyjne połączone z promowaniem dorobku artystycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz prowadzą rehabilitację leczniczą i zachowawczą oraz terapię psychologiczną i pedagogiczną.